Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020528243
DokumentID: 21/247892 - Svar - Snømåking - Strømstangveien
ArkivsakID: 21/17110 - Vinterdrift av kommunale veier 2021 - 2022 - henvendelser
Samlesak for henvendelser om vinterdrift av det offentlige veinettet
Journaldato: 15.12.2021
Brevdato: 14.12.2021
Dokumentansvarlig: Karl Oskar Brøckermann

Sendt til

Petter Jacob Lindvig Larssøn
Strømstangveien 14 A
1367 SNARØYA

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS