Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020526346
DokumentID: 21/245995 - Svar - Forespørsel om brøyting av privat vei - Benedikts vei
ArkivsakID: 21/17110 - Vinterdrift av kommunale veier 2021 - 2022 - henvendelser
Samlesak for henvendelser om vinterdrift av det offentlige veinettet
Journaldato: 13.12.2021
Brevdato: 10.12.2021
Dokumentansvarlig: Karl Oskar Brøckermann

Sendt til

Helene Thallaug Martinsen
Benedikts vei 25
1362 HOSLE
ACOS Innsyn levert av ACOS AS