Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020526016
DokumentID: 21/245665 - Endring av navn på eiere av private båtplasser på Lakseberget
ArkivsakID: 17/17845 - Salg av båtplass - Lakseberget - E18-skjønnet - hovedsak
Journaldato: 13.12.2021
Brevdato: 10.12.2021
Dokumentansvarlig: Trond Liu Skaug

Sendt til

Ragnhild Oma
ACOS Innsyn levert av ACOS AS