Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020525992
DokumentID: 21/245641 - Endring av navn på eiere av private båtplasser på Lakseberget
ArkivsakID: 17/17845 - Salg av båtplass - Lakseberget - E18-skjønnet - hovedsak
Journaldato: 15.12.2021
Brevdato: 15.11.2021
Dokumentansvarlig: Trond Liu Skaug
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Ragnhild Oma
Paal Bergs vei 131 A
1349 RYKKINN
ACOS Innsyn levert av ACOS AS