Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020525207
DokumentID: 21/244856 - Høringsuttalelse fra Bærum kommune vedrørende søknad om tillatelse etter forurensningsloven - utfylling i sjø ved Lakseberget i Sandvika
ArkivsakID: 21/19452 - Lakseberget - utfylling i sjø - høring
Journaldato: 13.12.2021
Brevdato: 09.12.2021
Dokumentansvarlig: Mona Trehjørningen

Sendt til

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 MOSS
ACOS Innsyn levert av ACOS AS