Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020524952
DokumentID: 21/244601 - Spørsmål om måkeing av fortauet ved Kiwi Dragveien i Stasjonsveien
ArkivsakID: 21/17110 - Vinterdrift av kommunale veier 2021 - 2022 - henvendelser
Samlesak for henvendelser om vinterdrift av det offentlige veinettet
Journaldato: 09.12.2021
Brevdato: 08.12.2021
Dokumentansvarlig: John Arne Riis
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Marte Torp Solvang
Gamle Drammensvei 135
1363 HØVIK
ACOS Innsyn levert av ACOS AS