Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020524094
DokumentID: 21/243743 - Snømåking i Stålmila 8
ArkivsakID: 21/17110 - Vinterdrift av kommunale veier 2021 - 2022 - henvendelser
Samlesak for henvendelser om vinterdrift av det offentlige veinettet
Journaldato: 08.12.2021
Brevdato: 07.12.2021
Dokumentansvarlig: Karl Oskar Brøckermann
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Arijana Lleshi Hadri
Stålmila 8
1350 LOMMEDALEN

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS