Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020522770
DokumentID: 21/242419 - Ber om innspill til høringsuttalelse-søknad om tillatelse etter forurensningsloven-utfylling i sjø ved Lakseberget
ArkivsakID: 21/19452 - Lakseberget - utfylling i sjø - høring
Journaldato: 07.12.2021
Brevdato: 06.12.2021
Dokumentansvarlig: Mona Trehjørningen

Sendt til

Gro Angeltveit
 
Ingvild Tandberg
 
Karsten Nordal Hauken
ACOS Innsyn levert av ACOS AS