Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020521487
DokumentID: 21/241136 - Kopi av høringsuttalelse - søknad om tillatelse etter forurensningsloven - utfylling i sjø ved Lakseberget i Sandvika - Kopi av brev til Bærum kommune
ArkivsakID: 21/19452 - Lakseberget - utfylling i sjø - høring
Journaldato: 03.12.2021
Brevdato: 03.12.2021
Dokumentansvarlig: Gro Angeltveit

Avsender(e)

Statens vegvesen
Postboks 1010
Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER
ACOS Innsyn levert av ACOS AS