Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020519721
DokumentID: 21/239370 - Svar - Skade på bil - snøbrøyting langs Sandviksveien ved Lakseberget
ArkivsakID: 21/17110 - Vinterdrift av kommunale veier 2021 - 2022 - henvendelser
Samlesak for henvendelser om vinterdrift av det offentlige veinettet
Journaldato: 02.12.2021
Brevdato: 01.12.2021
Dokumentansvarlig: Karl Oskar Brøckermann

Sendt til

Jeanette Reinholdtsen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS