Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020518825
DokumentID: 21/238474 - Svar - Støyende snømåking - Nordliveien 19 A
ArkivsakID: 21/17110 - Vinterdrift av kommunale veier 2021 - 2022 - henvendelser
Samlesak for henvendelser om vinterdrift av det offentlige veinettet
Journaldato: 01.12.2021
Brevdato: 30.11.2021
Dokumentansvarlig: Karl Oskar Brøckermann

Sendt til

Arild Akre

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS