Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020510335
DokumentID: 21/229984 - Svar - Vedr. Klage på snømåking - Gimleveien 25 B
ArkivsakID: 21/17110 - Vinterdrift av kommunale veier 2021 - 2022 - henvendelser
Samlesak for henvendelser om vinterdrift av det offentlige veinettet
Journaldato: 17.11.2021
Brevdato: 16.11.2021
Dokumentansvarlig: Karl Oskar Brøckermann

Sendt til

indgaaende@prod.e-boks.dk

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS