Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020508028
DokumentID: 21/227677 - Forespørsel fra Blommenholm Båtforening - Lakseberget friluftsområde - detaljregulering med konsekvensutredning
ArkivsakID: 18/21722 - Lakseberget friluftsområde - detaljregulering med konsekvensutredning
Journaldato: 12.11.2021
Brevdato: 11.11.2021
Dokumentansvarlig: Kari Sagbakken
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Blommenholm Båtforening
Sandviksveien 120
1363 HØVIK

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS