Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020507242
DokumentID: 21/226891 - Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven - utfylling i sjø ved Lakseberget i Sandvika
ArkivsakID: 21/19452 - Lakseberget - utfylling i sjø - høring
Journaldato: 11.11.2021
Brevdato: 10.11.2021
Dokumentansvarlig: Mona Trehjørningen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 MOSS
ACOS Innsyn levert av ACOS AS