Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020506013
DokumentID: 21/225662 - Melding om mottatt søknad - utfylling i sjø ved Lakseberget i Sandvika
ArkivsakID: 21/18046 - Utfylling i sjø ved Lakseberget i Sandvika
Søknad
Journaldato: 09.11.2021
Brevdato: 09.11.2021
Dokumentansvarlig: Tore Gulli
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 MOSS

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS