Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020504270
DokumentID: 21/223919 - Plankart - oppdatert tittelfelt etter politisk vedtak - Lakseberget friluftsområde
ArkivsakID: 18/21722 - Lakseberget friluftsområde - detaljregulering med konsekvensutredning
Journaldato: 05.11.2021
Brevdato: 05.11.2021
Dokumentansvarlig: Kari Sagbakken
ACOS Innsyn levert av ACOS AS