Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020504199
DokumentID: 21/223848 - Bestemmelser oppdatert etter vedtak - Lakseberget friluftsområde
ArkivsakID: 18/21722 - Lakseberget friluftsområde - detaljregulering med konsekvensutredning
Journaldato: 08.11.2021
Brevdato: 05.11.2021
Dokumentansvarlig: Kari Sagbakken
ACOS Innsyn levert av ACOS AS