Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020498053
DokumentID: 21/217702 - Underretning om planvedtak - reguleringsplan for Lakseberget friluftsområde, detaljregulering med konsekvensutredning
ArkivsakID: 18/21722 - Lakseberget friluftsområde - detaljregulering med konsekvensutredning
Journaldato: 11.11.2021
Brevdato: 09.11.2021
Dokumentansvarlig: Kari Sagbakken

Sendt til

Alex Holst
 
Alf Broeng
 
Andre By Holten
Gamle Drammensvei 199 B
1337 SANDVIKA
 
Andy Vu
Hamangskogen 77
1338 SANDVIKA
 
Anne Sofie Aamodt Wiig
Ringsveien 9 B
1368 STABEKK
 
Anthon Walles vei 32 AS
c/o FagerStad Utvikling AS Postboks 1440 Vika
0115 OSLO
 
Arne Eriksen
 
Arne Nilsen
Sandviksveien 124
1365 BLOMMENHOLM
 
Asker og Bærum Historielag
Skogvn. 115 B
1369 STABEKK
 
Atle Skattebøl
Gamle Drammensvei 192
1365 BLOMMENHOLM
 
Bane NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR
 
Bente Kristiansen
Borgveien 32
1363 HØVIK
 
Bente Sandal
Sandviksveien 124
1365 BLOMMENHOLM
 
Bjørn Einar Børresen
Sandviksveien 124
1365 BLOMMENHOLM
 
Bjørn Frivold
 
Blommenholm Båtforening
Sandviksveien 120
1363 HØVIK
 
Blommenholm Vel
Postboks 180
1300 SANDVIKA
 
Bærum Elveforum
Postboks 252
1319 BEKKESTUA
 
Bærum Jeger- og Fiskeforening
Postboks 147
1300 SANDVIKA
 
Bærum lokallag av Fortidsminneforeningen
c/o Elisabeth Blichfeldt Tuengveien 11B
1363 HØVIK
 
Bærum Natur- og friluftsråd
v/Rigmor Arnkværn, Furulia 27
1356 BEKKESTUA
 
Bærum Roklubb
Postboks 155
1313 VØYENENGA
 
Bærum Sportsfiskere
v/ John Kardash, Trollveien 6 B
1358 JAR
 
Bård Aspen
 
Carl Løchen
Gamle Drammensvei 204
1337 SANDVIKA
 
Cecilie Rachlew
Gamle Drammensvei 195
1365 BLOMMENHOLM
 
Christian Valbrek Skjelderup
Gamle Drammensvei 209
1337 SANDVIKA
 
Christine Munch
Gamle Drammensvei 196
1365 BLOMMENHOLM
 
Dan Broen
Sandviksveien 155
1337 SANDVIKA
 
Dnt Oslo og Omegn
Postboks 7 Sentrum
0101 OSLO
 
Elin Charlotte Pah
Bjørnsvikveien 6 B
1341 SLEPENDEN
 
Ellen Dannevig Straube
Solvikveien 34 A
1363 HØVIK
 
Eyvind Warncke-Wang
Sandviksveien 124
1365 BLOMMENHOLM
 
Fellesutvalget For Båtforeningene i Bærum
Postboks 422
1363 HØVIK
 
Finn Mensvik
 
Fiskeridirektoratet
Postboks 185 Sentrum
5804 BERGEN
 
Fornebubanen
Rådhuset
0037 OSLO
 
Forum for Natur og Friluftsliv Akershus
Storgata 28 A
0184 OSLO
 
Frøydis Haugemoen Olsen
Sandviksveien 128
1365 BLOMMENHOLM
 
Gro Brandsar
 
Gry Marit Skattebøl
Gamle Drammensvei 192
1365 BLOMMENHOLM
 
Gyldenløve Eiendom AS
Postboks 414 Sanvika
1302 SANDVIKA
 
Hanne Dybwad Fonn
 
Hanne Katrine Lindemann
Gamle Drammensvei 190
1365 BLOMMENHOLM
 
Hans James Lindemann
Gamle Drammensvei 190
1365 BLOMMENHOLM
 
Hans Skaar
 
Harald Tinnesand
Sandviksveien 124
1365 BLOMMENHOLM
 
Indre Oslofjord Fiskerlag
Rådhusbygge 4
0160 OSLO
 
Ingeborg Rossebø Borgheim
Sandviksveien 126
1365 BLOMMENHOLM
 
Inger Johanne Janne Stranger-Johannessen
Sandviksveien 128
1365 BLOMMENHOLM
 
Irmelin Elisabeth Wilson
Sandviksveien 124
1365 BLOMMENHOLM
 
Iselin Hedvik Semb
Sandviksveien 128
1365 BLOMMENHOLM
 
James Nicholas Murphy
Gamle Drammensvei 197 D
1337 SANDVIKA
 
Jan Fosnæs
Borgveien 30
1363 HØVIK
 
Jan Lædre
 
Jannicke Valbrek Skjelderup
Gamle Drammensvei 209
1337 SANDVIKA
 
Jannikke Ludt
Sandviksveien 128
1365 BLOMMENHOLM
 
Johan Sandberg
 
John Hatleskog
Lysehagan 16
0383 OSLO
 
John Hvidsten
 
JOHS HANSEN EIENDOM SANDVIKA AS
Sandviksveien 163
1337 SANDVIKA
 
Julia Le
Hamangskogen 77
1338 SANDVIKA
 
Jørgen William Lund
Gamle Drammensvei 195
1365 BLOMMENHOLM
 
Kaja Rishovd
Anthon Walles vei 14 B
1337 SANDVIKA
 
Karl Magnus Aspelund Bendixby
Gamle Drammensvei 195 B
1365 BLOMMENHOLM
 
Kicki Bull Peleikis
Borgveien 26 B
1363 HØVIK
 
Kim Zimmer
 
Kirsten Elin Bendixby
Gamle Drammensvei 195 B
1365 BLOMMENHOLM
 
Knut Flom Markussen
Solhaugveien 90 A
1337 SANDVIKA
 
Knut Møklegaard
Anthon Walles vei 30 B
1337 SANDVIKA
 
Knut Rishovd
Anthon Walles vei 14 B
1337 SANDVIKA
 
Kystverket
Postboks 1502
6025 ÅLESUND
 
Kåre Hinna
 
Lakseberget Båtforening
Postboks 309
1301 SANDVIKA
 
Lena Hansson
 
Magne Frøystad Aaby
Anthon Walles vei 24 A
1337 SANDVIKA
 
Malin Borghild Lemberget Lund
Kløftaveien 14 A
1352 KOLSÅS
 
Martin Müller-Andersen
Sandviksveien 103
1363 HØVIK
 
Mille Opdahl Fjeldstad
Sandviksveien 103
1363 HØVIK
 
Monica Rawal
Gamle Drammensvei 197 D
1337 SANDVIKA
 
Morten Emil Eriksrud Bergan
Arnstein Arnebergs vei 5
1366 LYSAKER
 
Morten Parmo
 
Natur og Ungdom, avdeling Asker og Bærum
Torggata 34
0183 OSLO
 
Naturvernforbundet i Bærum
Postboks 252
1319 BEKKESTUA
 
Nina Christine Kirkeng
Langoddveien 90
1367 SNARØYA
 
Norges vassdrags- og energidirektorat - region øst
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO
 
Norsk Ornitologisk Forening Asker og Bærum lokallag
Postboks 111
1321 STABEKK
 
Norske Studenters Roklub
Postboks 552 Skøyen
0214 OSLO
 
O P Risøe Eiendom AS
Piggsoppgrenda 29
1352 KOLSÅS
 
Ole Henrik Gjeruldsen
Gamle Drammensvei 190
1365 BLOMMENHOLM
 
Oscar Ohene Asante
Gamle Drammensvei 201
1337 SANDVIKA
 
Oslo og Omland Friluftsråd
Storgata 28 A
0184 OSLO
 
Oslofjordens Friluftsråd
Vaterlandsveien 23
3470 SLEMMESTAD
 
Ottar Bjaastad
 
Per Kjær
Sandviksveien 105
1363 HØVIK
 
Ragnhild Oma
Mallingsrudveien 8
1349 RYKKINN
 
Reidun Synnøve Fosnæs
Borgveien 30
1363 HØVIK
 
Rigmor Møklegaard
Anthon Walles vei 30 A
1337 SANDVIKA
 
Sandvika Byutvikling
Postboks 533
1302 SANDVIKA
 
Sandvika Vel
Postboks 32
1300 SANDVIKA
 
Sandviksveien 157 AS
c/o Stico Consult AS Postboks 174
1378 NESBRU
 
Sjøholmen AS
Sandviksveien 130
1365 BLOMMENHOLM
 
Sonja Lemberget Lund
Gamle Drammensvei 195
1365 BLOMMENHOLM
 
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER
 
Statens vegvesen region øst
Postboks 1010 Skurva
2605 LILLEHAMMER
 
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 MOSS
 
Stein Arild Rugtveit
Åsveien 14
1369 STABEKK
 
Stephan Nordbø
 
Svanhild Fjæstad
Gamle Drammensvei 202
1337 SANDVIKA
 
Telenor Eiendom Holding AS
Postboks 800
1331 FORNEBU
 
Therese Sverdrup Skaugvoll
Anthon Walles vei 12 B
1337 SANDVIKA
 
Thomas Christian Hofstad
Sandviksveien 124
1365 BLOMMENHOLM
 
Tom Løkken Møklegaard
Skaugveien 7
1911 FLATEBY
 
Tone Oeverland
 
Tor Olav Olsen
Sandviksveien 128
1365 BLOMMENHOLM
 
Tore Gulli
 
Torgeir Oma
Gamle Drammensvei 204
1337 SANDVIKA
 
Trond Bakke
 
Turid Karlsrud Tinnesand
Sandviksveien 124
1365 BLOMMENHOLM
 
Uwe Peleikis
Borgveien 26 B
1363 HØVIK
 
Viken fylkeskommune
Schweigaards gate 4
0185 OSLO
 
Villa Fredheim AS
Gamle Drammensvei 196
1365 BLOMMENHOLM
 
Wibeke Frøshaug
Sandviksveien 155
1337 SANDVIKA
 
WIIG ANDREAS S
RINGSVEIEN 9 B
1368 STABEKK
 
Zarina Martinez Børresen
Sandviksveien 124
1365 BLOMMENHOLM

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS