Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020498053
DokumentID: 21/217702 - Underretning om planvedtak - reguleringsplan for Lakseberget friluftsområde, detaljregulering med konsekvensutredning
ArkivsakID: 18/21722 - Lakseberget friluftsområde - detaljregulering med konsekvensutredning
Journaldato: 11.11.2021
Brevdato: 09.11.2021
Dokumentansvarlig: Kari Sagbakken

Sendt til

Alex Holst
 
Alf Broeng
 
Andre By Holten
Gamle Drammensvei 199 B
1337 SANDVIKA

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS