Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020494743
DokumentID: 21/214392 - Svar - Brøyting av privat vei - Clausenbakken - Gudrudsvei på Stabekk
ArkivsakID: 21/17110 - Vinterdrift av kommunale veier 2021 - 2022 - henvendelser
Samlesak for henvendelser om vinterdrift av det offentlige veinettet
Journaldato: 26.10.2021
Brevdato: 25.10.2021
Dokumentansvarlig: John Arne Riis

Sendt til

Anders Gregersen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS