Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020493467
DokumentID: 21/213116 - Utfylling i sjø ved Lakseberget i Sandvika
Søknad om tillatelse
ArkivsakID: 21/18046 - Utfylling i sjø ved Lakseberget i Sandvika
Søknad
Journaldato: 04.11.2021
Brevdato: 22.10.2021
Dokumentansvarlig: Tore Gulli

Sendt til

Anders Røed
 
Eli Kristin Nordsiden
 
Gunhild Dalaker Tuseth
ACOS Innsyn levert av ACOS AS