Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020489988
DokumentID: 21/209637 - Innspill til Bærum kommunes naturmangfoldstrategi
ArkivsakID: 21/9120 - Naturmangfoldstrategien - 2021
Journaldato: 18.10.2021
Brevdato: 15.10.2021
Dokumentansvarlig: Martine Knudsen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS