Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020485515
DokumentID: 21/205164 - Tilbakemelding til varsel om oppstart av naturmangfoldstrategi og innspill til lokalt viktige naturområder - Bærum kommune
ArkivsakID: 21/9120 - Naturmangfoldstrategien - 2021
Journaldato: 12.10.2021
Brevdato: 12.10.2021
Dokumentansvarlig: Martine Knudsen

Avsender(e)

Fiskeridirektoratet
Postboks 185 Sentrum
5804 BERGEN
ACOS Innsyn levert av ACOS AS