Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020484915
DokumentID: 21/204564 - Tilbakemelding på spørsmål om kommunedelplan for naturmangfold versus naturmangfoldstrategi
ArkivsakID: 21/9120 - Naturmangfoldstrategien - 2021
Journaldato: 20.10.2021
Brevdato: 19.10.2021
Dokumentansvarlig: Martine Knudsen

Sendt til

Bærum Elveforum - c/o Terje Bøhler
Åsterudveien 40
1344 HASLUM
ACOS Innsyn levert av ACOS AS