Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020471561
DokumentID: 21/191210 - Innspill til lokalt viktige naturområder – naturmangfoldstrategien 2021
ArkivsakID: 21/9120 - Naturmangfoldstrategien - 2021
Journaldato: 22.09.2021
Brevdato: 22.09.2021
Dokumentansvarlig: Martine Knudsen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Elisabeth Josefine Lackner
Syd-Fossum 31
1359 EIKSMARKA

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS