Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020455876
DokumentID: 21/175525 - Svar på spørsmål om kommunedelplan vs. strategi for naturmangfold
ArkivsakID: 21/9120 - Naturmangfoldstrategien - 2021
Journaldato: 06.09.2021
Brevdato: 03.09.2021
Dokumentansvarlig: Martine Knudsen

Sendt til

Forum For Natur og Friluftsliv Akershus
c/o Oslo og Omland Friluftsråd Storgata 28A
0184 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS