Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020454558
DokumentID: 21/174207 - Spørsmål angående kommunedelplan versus kommunestrategi for biologisk mangfold - Naturmangfoldstrategien - 2021
ArkivsakID: 21/9120 - Naturmangfoldstrategien - 2021
Journaldato: 02.09.2021
Brevdato: 02.09.2021
Dokumentansvarlig: Martine Knudsen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Forum For Natur og Friluftsliv Akershus
c/o Oslo og Omland Friluftsråd Storgata 28A
0184 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS