Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020453069
DokumentID: 21/172718 - Illustrasjonsplan Lakseberget friluftsområde, Grindaker LPO
ArkivsakID: 18/21722 - Lakseberget friluftsområde - detaljregulering med konsekvensutredning
Journaldato: 20.10.2021
Brevdato: 01.09.2021
Dokumentansvarlig: Kari Sagbakken

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS