Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020450128
DokumentID: 21/169777 - Varsel om oppstart av naturmangfoldstrategi - Bærum kommune ønsker innspill om lokalt viktige naturområder
ArkivsakID: 21/9120 - Naturmangfoldstrategien - 2021
Journaldato: 02.09.2021
Brevdato: 30.08.2021
Dokumentansvarlig: Martine Knudsen

Sendt til

Erik Førland
 
Siv Herikstad
ACOS Innsyn levert av ACOS AS