Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020447661
DokumentID: 21/167310 - Varsel om oppstart av naturmangfoldstrategi - Bærum kommune ønsker innspill om lokalt viktige naturområder
ArkivsakID: 21/9120 - Naturmangfoldstrategien - 2021
Journaldato: 02.09.2021
Brevdato: 30.08.2021
Dokumentansvarlig: Martine Knudsen

Sendt til

Asker kommune
Katrineåsveien 20
3440 RØYKEN
 
Asker og Bærum Bonde- og småbrukarlag
Niskinnveien 47
3538 SOLLIHØGDA
 
Asker og Bærum Bondelag
Bjørumveien 10
1340 SKUI
ACOS Innsyn levert av ACOS AS