Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020437728
DokumentID: 21/157377 - Omhandlende søknad om midler til naturmangfoldstrategi i Bærum kommune
ArkivsakID: 21/9120 - Naturmangfoldstrategien - 2021
Journaldato: 17.08.2021
Brevdato: 16.08.2021
Dokumentansvarlig: Martine Knudsen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 TRONDHEIM

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS