Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020422583
DokumentID: 21/142232 - Søknad om reduksjon i parkeringsavgift Lakseberget.
ArkivsakID: 21/11810 - Lakseberget marina Parkeringsavgift
Journaldato: 12.07.2021
Brevdato: 10.07.2021
Dokumentansvarlig: Johnny Karlsen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

John Holte

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS