Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020407460
DokumentID: 21/127109 - 2021-04-26 - E18VKP2 - Møtereferat Asker - Bærum KomMed Møtereferat - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 17.12.2021
Brevdato: 21.06.2021
Dokumentansvarlig: Camilla Florvaag-Dybvik
ACOS Innsyn levert av ACOS AS