Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020407455
DokumentID: 21/127104 - E18 - felles planprogram møte svv 22.01.21 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
ArkivsakID: 21/7039 - Felles planarbeid for E18 og Sandvika sjøfront - områderegulering
Journaldato: 17.12.2021
Brevdato: 21.06.2021
Dokumentansvarlig: Camilla Florvaag-Dybvik

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS