Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020406000
DokumentID: 21/125649 - Spørsmål rundt støtte til utarbeiding av naturmangfoldstrategi - Bærum kommune
ArkivsakID: 21/9120 - Naturmangfoldstrategien - 2021
Journaldato: 27.06.2021
Brevdato: 18.06.2021
Dokumentansvarlig: Martine Knudsen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Postmottak Miljødirektoratet
ACOS Innsyn levert av ACOS AS