Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020381685
DokumentID: 21/101334 - Innspill fra Styreleder Lakseberget Båtforening - LAKSEBERGET FRILUFTSOMRÅDE (UTFYLLINGSOMRÅDE)
ArkivsakID: 18/21722 - Lakseberget friluftsområde - detaljregulering med konsekvensutredning
Journaldato: 20.05.2021
Brevdato: 20.05.2021
Dokumentansvarlig: Borgny Danielsen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Bård Victor Aspen
Ekeberglia 21 A
1356 BEKKESTUA
ACOS Innsyn levert av ACOS AS