Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020381684
DokumentID: 21/101333 - Norges Vassdrags- og Energidrektorat - trekker innsigelse - Lakseberget friluftsområde - detaljregulering med konsekvensutredning
ArkivsakID: 18/21722 - Lakseberget friluftsområde - detaljregulering med konsekvensutredning
Journaldato: 20.05.2021
Brevdato: 20.05.2021
Dokumentansvarlig: Kari Sagbakken

Avsender(e)

Norges vassdrags- og energidirektorat - region øst
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS