Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020363605
DokumentID: 21/83254 - OBS_Geoteknikk Lakseberget, NGI rapport
ArkivsakID: 18/21722 - Lakseberget friluftsområde - detaljregulering med konsekvensutredning
Journaldato: 27.04.2021
Brevdato: 15.02.2021
Dokumentansvarlig: Kari Sagbakken
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS