Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020342331
DokumentID: 21/61980 - Spørsmål om salg av oppsitterplasser i Lakseberget Båtforening
ArkivsakID: 17/17845 - Salg av båtplass - Lakseberget - E18-skjønnet - hovedsak
Journaldato: 26.03.2021
Brevdato: 26.03.2021
Dokumentansvarlig: Morten Gunnar Estensmo
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Hans Peter Lindemann
Torshovgata 15 A
0476 OSLO
ACOS Innsyn levert av ACOS AS