Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020314428
DokumentID: 21/34077 - Bekreftelse - Eierskifte av båtplasser på Lakseberget K13 og 14
ArkivsakID: 17/17845 - Salg av båtplass - Lakseberget - E18-skjønnet - hovedsak
Journaldato: 23.02.2021
Brevdato: 17.02.2021
Dokumentansvarlig: Lars-Kristian Jensen

Sendt til

Harald M. K. Hopsø
ACOS Innsyn levert av ACOS AS