Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020307227
DokumentID: 21/26876 - SV: merknader til høring Lakseberget friluftsområde for samling i ett dokument
ArkivsakID: 18/21722 - Lakseberget friluftsområde - detaljregulering med konsekvensutredning
Journaldato: 16.09.2021
Brevdato: 09.02.2021
Dokumentansvarlig: Nina Koren Viksjø
Journalpostkategori: Epost

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS