Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020303747
DokumentID: 21/23396 - Eierskifte av båtplasser på Lakseberget K13 og 14
ArkivsakID: 17/17845 - Salg av båtplass - Lakseberget - E18-skjønnet - hovedsak
Journaldato: 05.02.2021
Brevdato: 04.02.2021
Dokumentansvarlig: Lars-Kristian Jensen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Harald M. K. Hopsø
ACOS Innsyn levert av ACOS AS