Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020275298
DokumentID: 20/275296 - Innspill fra Asker og Bærum Historielag - Lakseberget friluftsområde - detaljregulering med konsekvensutredning
ArkivsakID: 18/21722 - Lakseberget friluftsområde - detaljregulering med konsekvensutredning
Journaldato: 23.12.2020
Brevdato: 17.12.2020
Dokumentansvarlig: Kari Sagbakken
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Asker og Bærum Historielag
c/o Bjørn Frodahl Skogveien 115B
1369 STABEKK

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS