Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020273019
DokumentID: 20/273017 - Uttalelse fra Bærum Lokallag Av Fortidsminneforeningen - Lakseberget friluftsområde - detaljregulering med konsekvensutredning
ArkivsakID: 18/21722 - Lakseberget friluftsområde - detaljregulering med konsekvensutredning
Journaldato: 18.12.2020
Brevdato: 16.12.2020
Dokumentansvarlig: Kari Sagbakken
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Bærum Lokallag Av Fortidsminneforeningen
c/o Elisabeth Blichfeldt Tuengveien 11B
1363 HØVIK

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS