Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020263166
DokumentID: 20/263164 - Bestemmelser 2. gangs behandling - Lakseberget friluftsområde
ArkivsakID: 18/21722 - Lakseberget friluftsområde - detaljregulering med konsekvensutredning
Journaldato: 17.09.2021
Brevdato: 06.09.2021
Dokumentansvarlig: Kari Sagbakken
ACOS Innsyn levert av ACOS AS