Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020260011
DokumentID: 20/260009 - Uttalelse fra Bane Nor Sf - høring og offentlig ettersyn - Lakseberget friluftsområde - detaljregulering med konsekvensutredning
ArkivsakID: 18/21722 - Lakseberget friluftsområde - detaljregulering med konsekvensutredning
Journaldato: 09.12.2020
Brevdato: 09.12.2020
Dokumentansvarlig: Kari Sagbakken
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Bane Nor Sf
Postboks 4350
2308 HAMAR
ACOS Innsyn levert av ACOS AS