Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020259436
DokumentID: 20/259434 - Bekreftelse på overføring av båtplass - Lakseberget båthavn
ArkivsakID: 17/17845 - Salg av båtplass - Lakseberget - E18-skjønnet - hovedsak
Journaldato: 11.12.2020
Brevdato: 08.12.2020
Dokumentansvarlig: Lars-Kristian Jensen

Sendt til

Astrid Wilberg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS