Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020245615
DokumentID: 20/245613 - Presentasjoner fra informasjonsmøte 12. november 2020 - Sandvika sjøfront og Lakseberget
ArkivsakID: 18/21722 - Lakseberget friluftsområde - detaljregulering med konsekvensutredning
Journaldato: 20.11.2020
Brevdato: 13.11.2020
Dokumentansvarlig: Maria Buene
ACOS Innsyn levert av ACOS AS