Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020234753
DokumentID: 20/234751 - Varslingsbrev til naboer - Høring / offentlig ettersyn - Lakseberget friluftsområde - detaljregulering med konsekvensutredning
ArkivsakID: 18/21722 - Lakseberget friluftsområde - detaljregulering med konsekvensutredning
Journaldato: 20.11.2020
Brevdato: 05.11.2020
Dokumentansvarlig: Maria Buene

Sendt til

Alex Holst
 
Alf Broeng
 
Andre By Holten
Gamle Drammensvei 199 B
1337 SANDVIKA
ACOS Innsyn levert av ACOS AS