Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020234543
DokumentID: 20/234541 - Brev - Høring / offentlig ettersyn - Lakseberget friluftsområde - detaljregulering med konsekvensutredning
ArkivsakID: 18/21722 - Lakseberget friluftsområde - detaljregulering med konsekvensutredning
Journaldato: 20.11.2020
Brevdato: 05.11.2020
Dokumentansvarlig: Maria Buene

Sendt til

Asker og Bærum Historielag
Skogvn. 115 B
1369 STABEKK
 
Bane Nor SF
Postboks 4350
2308 HAMAR
 
Blommenholm Båtforening
Sandviksveien 120
1363 HØVIK
ACOS Innsyn levert av ACOS AS